Люба и Стефан Стефанови – artstudios.eu
Невероятната любов към изкуството и връзката му с божественото, дават своят изказ във всяка една фреска, икона, стенопис или художествено произведение на двамата художници. На тях се дължат много реализирани проекти по реставриране, изписване на стенописи и икони в десетки храмове, параклиси и манастири в страната.
Членове са на:  БНК на ICOMOS,  Съюза на Българските Художници, Асоциацията на Реставраторите в България
Регистрирани са като професионални реставратори на художествени произведения от Министерство на Културата.

[carousel_slide id=’1628′]