Ангелина Павлова
Художник – магистър на изкуствата, с диплом от художествената Академия Вроцлав, Полша. С множество самостоятелни, съвместни изложби и участия в страната и в много други държави като: Германия, Холандия, Венецуела, Италия, Испания, Полша.
Художествени творби, изваяни чрез чудодейно пресъздаване на светлина и вибрираща поезия  чрез пластична маса, отнасяйки духа да се рее в едно цяло с вселената.
Погледът намира своята утеха в идеалната пропорция форма и цвят, пречупващи нежно светлината и създаващи свят, изпълнен с красота. Една съвършена математическа формула, водеща до краен резултат – съвършена художествена форма.
Посланията на художничката Ангелина Павлова са послания към съвършенство, стремеж към божественото начало, преоткривайки собственото си Аз, природата и безкрайността.
Член на СБХ
Член на Glass Art Society